Oferta dydaktyczna

Zostań absolwentem elitarnego Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej!

Masz szansę studiować Informatykę na wysokim poziomie. Dla osób, które chcą być nowoczesnymi menedżerami z poszerzoną wiedzą informatyczną mamy propozycję studiów na kierunku Zarządzanie, który również uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest przygotowanie specjalistów z wykształceniem wyższym do pracy w instytucjach cywilnych i wojskowych działających w ramach systemu bezpieczeństwa państwa oraz w strukturach bezpieczeństwa organizacji gospodarczych. W szczególności absolwenci tego kierunku mają szansę być zatrudnieni w zespołach reagowania kryzysowego na różnych szczeblach administracji państwowej, zwłaszcza w obszarze zastosowań informatyki i analizy systemowej.

We wszelkich rankingach Wydział Cybernetyki jest postrzegany jako ten, który ma bardzo dobrze wyposażone laboratoria. Jest Wydziałem, który prowadzi badania i dydaktykę od inżynierii komputerowej poprzez inżynierię oprogramowania, kryptologię aż po zarządzanie, psychologię i wreszcie filozofię. Stwarza to olbrzymią szansę uzyskania szerokiej wiedzy. Absolwenci Wydziału Cybernetyki są doskonale wykształconymi i dobrze przygotowanymi do pracy zawodowej specjalistami. Absolwenci Wydziału Cybernetyki znajdują zatrudnienie w instytucjach państwowych, w tym zwłaszcza w MON i MSWiA, firmach cywilnych i wojskowych, a także w sektorze bankowym.

Wydział Cybernetyki prowadzi studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunku Informatyka, a także studia cywilne na następujących kierunkach:

Wydział Cybernetyki na mocy Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej nr 69/2016 z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie oceny instytucjonalnej, posiada aktualnie akredytację wszystkich kierunków studiów do roku akademickiego 2021/2022.

Kierunek "informatyka" posiada akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych na lata akademickie 2017/2018 do 2022/2023. Pozytywna akredytacja oznacza uzyskanie przez kierunek "informatyka" europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label.

Zobacz ofertę dydaktyczną Wydziału Cybernetyki.

Studia w Wydziale Cybernetyki na ww. kierunkach są studiami ogólnodostępnymi, w pełnym znaczeniu tego słowa. Kształceni w Wydziale Cybernetyki studenci cywilni nie mają żadnych zobowiązań wobec Ministerstwa Obrony Narodowej. Studia odbywają się w oparciu o regulacje prawne, obowiązujące inne wyższe uczelnie techniczne, w tym w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (z późniejszymi zmianami). Ze względu na posiadane uprawnienia naukowe Wydział prowadzi również studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej Informatyka oraz Nauki o Bezpieczeństwie.