Dyplom uznania dla Manify

19 Lipiec 2017

Miło nam poinformowć, że zespół w składzie: mjr dr inż. Rafał Kasprzyk, sierż. pchor. inż. Mateusz Dendera, sierż. pchor. inż. Kamil Małysz, sierż. pchor. inż. Piotr Szczepańczyk został wyróżniony dyplomem uznania przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii za zdobycie srebrnego medalu na 116 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lépine 2017 w Paryżu. Dyplomy gratulacyjne wręczył na ręce prorektora ds. rozwoju dr. hab. inż. Lucjana Śnieżka przewodniczący Rady Izby prof. Jerzy Buzek.

Nagrodzony projekt Platforma Manify umożliwia efektywną wymianę informacji między właściwymi służbami, organizacjami, użytkownikami końcowymi, zwykłymi ludźmi w sytuacjach kryzysowych.
Więcej informacji na stronie Wojskowej Akademii Technicznej.