Grad medali na wystawie IWIS 2017

17 Październik 2017

W dniach 9-11 października 2017 roku w Warszawie odbyła się 11 edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków International Warsaw Invention Show organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Politechniką Warszawską oraz Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Pośród patronatów strategicznych tegorocznej edycji wystawy znaleźli się: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI), Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT). Pośród patronatu merytorycznego znaleźli się: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Krajowa Izba Gospodarcza, Akademia Inżynierska w Polsce, Warszawska Izba Gospodarcza, Rada Główna Instytutów Badawczych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Centrum Szkolnictwa i Technologii Nowych Generacji (CSTNG).

IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Co roku prezentowane są rozwiązania z ponad 25 państw, między innymi z  Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu czy oczywiście z Polski. Podczas wystawy prezentują swoje osiągnięcia zarówno instytuty badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy. Wynalazcy, którzy decydują się na udział w wystawie prezentują swój dorobek w 20 kategoriach m.in.: poczynając od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny, aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych.

Na wystawie po raz 7. prezentowane były wyniki projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez pracowników i studentów Wydziału Cybernetyki WAT w tym:

  • projektu badawczo - rozwojowego TRL IX: Wirtualny System Doskonalenia Taktyki Ochrony Granicy Państwowej oraz Kontroli Ruchu Granicznego – autorstwa pracowników Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Mlabs sp. z o.o., Akademia Sztuki Wojennej
  • aplikacji mobilnej: Mobilne narzędzie wspomagające planowanie i realizację operacji ochrony granicy państwowej z wykorzystaniem narzędzi GIS i mechanizmów rozszerzonej rzeczywistości - autorstwa: ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski, Krystian Kisicki, Jakub Kucharski
  • projektu badawczego: ELEPHANT – biomedyczny system i ubranie textroniczne dla dzieci i niemowląt dostarczające funkcje monitorowania medycznego, diagnostyki, fizjoterapii oraz wsparcia w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia - autorstwa: ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski, Magdalena Lebiedziewicz, inż. Paweł Pieczonka, Bartosz Miłosz, lic. Michał Olek, Sylwia Sławińska, Piotr Witowski

Projekty były prezentowane przez 6 osobowy zespół autorów i spotkały się z dużym zainteresowaniem gości wystawy. Na podstawie przeprowadzonych prezentacji, sędziowie nagrodzili:

  • Złotym medalem z wyróżnieniem - ELEPHANT – biomedyczny system i ubranie textroniczne dla dzieci i niemowląt dostarczające funkcje monitorowania medycznego, diagnostyki, fizjoterapii oraz wsparcia w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
  • Złotym medalem - SymSG  - Wirtualny System Doskonalenia Taktyki Ochrony Granicy Państwowej oraz Kontroli Ruchu Granicznego
  • Srebrnym medalem - Mobilne narzędzie wspomagające planowanie i realizację operacji ochrony granicy państwowej z wykorzystaniem narzędzi GIS i mechanizmów rozszerzonej rzeczywistości

W trakcie uroczystej gali, zostały również wręczone nagrody specjalne dla projektu ELEPHANT – biomedyczny system i ubranie textroniczne dla dzieci i niemowląt dostarczające funkcje monitorowania medycznego, diagnostyki, fizjoterapii oraz wsparcia w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, który otrzymał prestiżową nagrodę dla najlepszego wynalazku krajowego - Special Award of Association of Polish Inventors & Rationalizers THE BEST DOMESTIC INVENTION oraz nagrodę specjalną Innovation Prize od organizacji SAUDI INNOVATION WINDOW

Opisy prezentowanych rozwiązań projektów dostępne są na stronie Instytutu Systemów Informatycznych.

Nagrodzonym gratulujemy!