Komunikat nr 19 Komisji Wyborczej Wydziału Cybernetyki

10 Październik 2017

K O M U N I K A T   Nr 19
Komisji   Wyborczej   Wydziału   Cybernetyki
z 10.10.2017 r.

Wybory uzupełniające
na  kadencję  2016 – 2020

Zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich.
Zebranie wyborcze:       26.10.2017 r.,    godz. 15:05,      sala 314 Sztab
- wybory uzupełniające przedstawicieli do Rady Wydziału Cybernetyki (1 mandat)

Termin składania pisemnych zgłoszeń* na kandydatów wraz z oświadczeniem*
do 20.10.2017 r. do godz. 10:00 do sekretariatu ISI WCY (p. 225)

 

KOMISJA WYBORCZA
WYDZIAŁU CYBERNETYKI

*wzór zgłoszenia i oświadczenia stanowi załącznik załącznik do Regulaminu wyborczego WAT

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon formularz_zgloszenia_kandydata.doc34 KB