Komunikat nr 20 Komisji Wyborczej Wydziału Cybernetyki

30 Październik 2017

K O M U N I K A T   Nr 20
Komisji   Wyborczej   Wydziału   Cybernetyki
z 30.10.2017 r.

Wybory uzupełniające
na  kadencję  2016 – 2020

Zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich.

Zebranie wyborcze:       15.11.2017 r. (środa),    godz. 15:05,      sala 313 Sztab
Wybory uzupełniające przedstawicieli do Rady Wydziału Cybernetyki (1 mandat).

Kandydaci (1 mandat):

  • Romuald HOFFMANN
  • Grzegorz KOSTRZEWA-ZORBAS
  • Wiesława ZAŁOGA

 

KOMISJA WYBORCZA
WYDZIAŁU CYBERNETYKI