Naukowcy z czołowych uniwersytetów Republiki Tajwanu z wizytą na Wydziale Cybernetyki

23 Październik 2017

W dniu 19 października br. w Sali Rycerskiej WAT odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziału Cybernetyki z reprezentantami czołowych uniwersytetów Republiki Tajwanu. Spotkanie koordynowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które wzorem lat ubiegłych,  zaproponowało zorganizowanie spotkań w polskich czołowych instytucjach naukowych, prowadzących badania w dyscyplinie informatyka, głównie w obszarze sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence).  Naukowcy z Tajwanu reprezentowali takie uczelnie jak National Tsing Hua University, National Cheng Kung University, National Chengchi University, National Chiao Tung University, National University of Tainan  oraz  National Taiwan University.

Głównym celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzonych prac badawczych pomiędzy naukowcami z obu państw. Obie strony uznały spotkanie za bardzo interesujące. Nawiązane kontakty mogą w przyszłości zaowocować składaniem wspólnych wniosków na realizacje projektów badawczych w obszarze sztucznej inteligencji.  Ze strony Wydziału Cybernetyki w spotkaniu uczestniczyli: prodziekan ds. naukowych - dr hab. inż. Zbigniew Zieliński, prof. WAT; kierownik Zespołu Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktowych - dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT; dyrektor Instytutu Matematyki i Kryptologii – dr hab. inż. Marek Kojdecki, prof. WAT;  dyrektor Instytutu Teleinformatyki i Automatyki – dr inż. Janusz Furtak; zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki - ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski oraz por. mgr inż. Marcin Kukiełka.