Spotkanie KNBN WAT z funkcjonariuszami Agencji Wywiadu

12 Grudzień 2017

Dnia 6 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Agencji Wywiadu zorganizowane przez członków Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej oraz Biuro Karier WAT.
W spotkaniu udział wzięli studenci wojskowi oraz cywilni oraz należy zaznaczyć, iż frekwencję na spotkaniu należy uznać za  zadowalającą.
Agencja Wywiadu jest jedną z pięciu służb specjalnych w Polsce, która powołana została w celu pozyskiwania informacji jawnych oraz niejawnych, mogące mieć znaczenie dla bezpieczeństwa i żywotnych interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

Prelekcję dotyczącą rekrutacji i postępowań kwalifikacyjnych oraz charakteru pracy w Agencji wygłosili pracownicy AW. Zaznaczyli jednak, iż nie mogą oni podać swoich nazwisk ze względu na specyfikę i charakter ich pracy.

Spotkanie ze studentami Wojskowej Akademii Technicznej miało na celu przybliżenie zadań i roli AW w systemie bezpieczeństwa państwa, a także zapoznanie z charakterystyką służby i procesem rekrutacyjnym. Pracownicy AW omówili wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci do tej służby. Jednym z nich jest biegła znajomość języka innego niż angielski. Bardzo ciekawie opowiadali o pracy za granicą i wyrzeczeniach, jakie muszą podejmować na rzecz naszego kraju. Wyjaśnili, iż prowadzą wywiad z pozycji legalnej, ale również nielegalnej, aby zapewnić bezpieczeństwo w naszym kraju. Niewątpliwie jest to bardzo interesująca praca, do której podjęcia też zachęcali nasi goście.

Po części wykładowej spotkania nastąpiła sekwencja pytań do prelegentów. Z wypełnionej po brzegi sali padały liczne pytania dotyczące zarówno bezpieczeństwa państwa, jak i procesu rekrutacji czy struktury organizacyjnej AW. Prelegenci bardzo szczegółowo odpowiedzieli na wszystkie zadawane pytania. Pod koniec spotkania, każdy z obecnych studentów mógł bezpośrednio porozmawiać z zaproszonymi gośćmi.
Spotkanie to umożliwiło studentom poszerzenie swojej wiedzy o służbie specjalnej, jaką jest AW, a także zdobycie informacji, które mogą okazać się pomocne w podjęciu świadomej decyzji, co do wyboru dalszej ścieżki zawodowej.

Autorzy:
Polnicka Ewelina, Pikula Kamila