Uroczyste zakończenie Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi

05 Lipiec 2017

W dniu 24 czerwca 2017 r. dobyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, które prowadzone były w Instytucie Organizacji i Zarządzania.
Tym samym, już po raz czternasty wręczono świadectwa grupie Słuchaczy, którzy postanowili podnieść swoje kwalifikacje w zakresie kierowania ludźmi. Zauważyć jednak należy, że była to grupa szczególna, gdyż po raz pierwszy Słuchacze zostali skierowani na studia bezpośrednio przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Obecną edycję studiów ukończyło 21 Słuchaczy, którzy doskonalili swoje kwalifikacje m.in. w zakresie: prawa pracy, kierowania zespołami, organizacji systemów działań kadrowych, strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim, komunikacji interpersonalnej, doskonalenia i rozwoju zawodowego pracowników oraz negocjacji.
Uroczystość wręczenia świadectw prowadził dr Wiesław Gonciarski, pełniący funkcję kierownika tych studiów. Świadectwa wręczali z-ca dziekana WCY ds. wojskowych płk dr Jarosław Łazuka oraz prof. Janusz Rybiński. Trzech Słuchaczy: ppłk mgr inż. Grzegorz Antolak, por. mgr Robert Maliszewski oraz kpt. mgr Emil Suska, którzy ukończyli studia na ocenę bardzo dobry z wyróżnieniem oraz uzyskali najwyższą średnią zostali wyróżnieni przez Dziekana WCY nagrodami książkowymi.