Wizyta Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń

23 Listopad 2017

W dniu 15 listopada 2017 roku, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego pod opieką dr Katarzyny Śmiałek wraz ze studentami wojskowymi, miało okazję odwiedzić Centralny Ośrodek Analizy Skażeń znajdujący się w pobliżu Wojskowej Akademii Technicznej - przy ul. płk Kazimierza Leskiego 7.

Uczestnicy spotkania zostali powitani w sali konferencyjnej przez zastępcę dowódcy Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń pana ppłk Krzysztofa Budynia. Następnie przedstawiono plan przebiegu wizyty. Została ona podzielona na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

Jeden z pracowników Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń - mjr Tomasz Hopa rozpoczął swoje wystąpienie poprzez ukazanie struktury, przeznaczenia i zadań ośrodka. Jak mogliśmy się dowiedzieć jest to jednostka wojskowa, usytuowana na terenie zamkniętym, licząca ponad 100 osób. Uczestnicy zostali zapoznani z rolą i miejscem COAS w Krajowym Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania, a także z zadaniami realizowanymi w ramach SZK SZ RP.

Por. Michał Łagowski przedstawił przykłady akcji, w których brali udział między innymi znalezisko butli z okresu I Wojny Światowej na terenie Fortu Chrzanów. Prezentujący podkreślił również rolę prowadzonych systematycznie treningów i zaprezentował studentom nagrania z ostatnich ćwiczeń - PATROL z 2015 roku.

Poinformowano nas również, że do głównych zadań Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń należy gromadzenie informacji o skażeniach oraz zbieranie informacji o sytuacjach radiacyjnych.

Uczestnicy wyjazdu na początku odwiedzili Punkt Kierowania Systemem Wykrywania Skażeń gdzie zapoznali się z jego zadaniami i organizacją pracy. Ta istotna jednostka sprawuje całodobowy monitoring sytuacji w kraju. Następnie przeszli do Centrum Dyspozycyjnego Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, którego funkcjonowanie uruchamiane jest doraźnie m.in. na okoliczność ćwiczeń. Po tym por. Łagowski zaprowadził grupę do pomieszczenia, gdzie znajdowało się Mobilne Laboratorium OPBMR i pokazał jego wyposażenie wskazując na możliwości  taktyczno-techniczne tego sprzętu. Chętni mogli wejść do środka pojazdu używanego przez specjalistów podczas akcji. Ostatnim odwiedzonym miejscem było Stacjonarne Laboratorium OPMBR w którym także zaprezentowano możliwości znajdujących się tam urządzeń. W przystępny sposób omówiono np. proces badania próbek, czy też działanie specjalistycznych urządzeń.