XVII edycja Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi

27 Październik 2017

W dniu 21 października 2017 r. odbyła się inauguracja kolejnej edycji Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Tym samym, już po raz siedemnasty w Instytucie Organizacji i Zarządzania WCY studia podyplomowe z zakresu zarządzania rozpoczęła kolejna, liczna grupa Słuchaczy. Podkreślić należy, że jest to druga edycja, na którą oficerów z różnych rodzajów wojsk i instytucji polskiej armii skierowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy, doskonalenie umiejętności i kształtowanie nowych kompetencji w zakresie rozwiązywania różnych problemów związanych z kierowaniem ludźmi, organizowaniem pracy zespołowej, motywowaniem, przewodzeniem, rozwiązywaniem konfliktów, doskonaleniem zawodowym, komunikowaniem się, prowadzeniem polityki personalnej oraz wykorzystywaniem technologii i narzędzi teleinformatycznych w zarządzaniu kadrami.

Program dwusemestralnych studiów zrealizowany zostanie w trakcie 12 zjazdów sobotnio-niedzielnych przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne. Uroczyste zakończenie studiów planowe jest na dzień 23 czerwca 2018 roku.