Stypendia

Od dnia 28.02.2015–18.03.2015  rozpoczął się termin przyjmowania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni  w roku akademickim 2014/15.
Żeby złożyć  wniosek o stypendium socjalne należy:

 1. w przypadku, gdy dochód nie uległ  zmianie w odniesieniu do  semestru  zimowego:
  • złożyć wniosek o stypendium socjalne na semestr letni  w systemie USOS (wydrukować i dostarczyć do pok. 275)
  • złożyć w systemie USOS oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (wydrukować i dostarczyć do pok. 275)
  • oświadczenie o dochodach na rok 2014/2015 (wydrukować i dostarczyć do pok. 275)
  • oświadczenie  o niezmienionej sytuacji  materialnej (wypełnione w pok.275)
 2. w przypadku, gdy  dochód  uległ  zmianie:
  • złożyć wniosek o stypendium socjalne na semestr letni w systemie USOS (wydrukować i dostarczyć do pok. 275)
  • złożyć w systemie USOS oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (wydrukować i dostarczyć do pok. 275)
  • wypełnić ponownie  oświadczenie o dochodach na rok 2014/2015 (wydrukować i dostarczyć do pok. 275)
  • załączniki potwierdzające zmiany w dochodzie (załączyć do wniosku)
  • oświadczenie o zmienionej sytuacji materialnej  (wypełnione w pok.275)
 3. w przypadku gdy student nie składał wniosku w semestrze zimowym:
  • złożyć wniosek o stypendium socjalne na semestr letni  w systemie USOS (wydrukować i dostarczyć do pok. 275)
  • złożyć w systemie USOS oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (wydrukować i dostarczyć do pok. 275)
  • wypełnić ponownie  oświadczenie o dochodach na rok 2014/2015 (wydrukować i dostarczyć do pok. 275)
  • zaświadczenie z Urzędu  Skarbowego oraz z ZUS/KRUS i załączniki nr 1 i 2  dotyczy roku kalendarzowego 2013 (załączyć  do wniosku)

Uwaga !!!
Studenci, którzy otrzymali w semestrze zimowym 2014/2015 stypendium socjalne, specjalne czy zapomogę proszę o odbiór decyzji administracyjnych.