Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów

Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów (CSZIS) zostało powołane w dniu 1.01.2017 r. Jest wydziałową jednostką organizacyjną - bezpośrednio podległą Prodziekanowi ds. Rozwoju i Współpracy - właściwą w zakresie świadczenia usług informatycznych wspierających proces dydaktyczny i projekty naukowo-badawcze. Centrum kieruje kierownik CSZIS.


Kierownik
dr inż. Stefan Rozmus
e-mail:  stefan.rozmus@wat.edu.pl
tel.:  +48 608 533 058

 

Do zakresu zadań Centrum należy:

  1. zabezpieczenie infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do wsparcia realizacji zajęć dydaktycznych w laboratoriach i salach wykładowych bud. 65;
  2. zabezpieczenie infrastruktury sieciowej niezbędnej do zapewnienia dostępu do zasobów teleinformatycznych Centrum z laboratoriów Wydziału rozlokowanych w bud. 100;
  3. świadczenie usług informatycznych wspierających proces dydaktyczny i projekty naukowo-badawcze, poprzez tworzenie i udostępnianie wirtualnych platform aplikacyjnych i deweloperskich;
  4. utrzymanie platformy e-Learning na bazie oprogramowania dostarczonego do Centrum;
  5. świadczenie usług helpdesk w zakresie świadczonych usług informatycznych;
  6. pomoc merytoryczna w przygotowaniu wniosków dotyczących usług informatycznych;
  7. prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej Centrum.

Dokumenty do pobrania:

  1. Szablon wniosku o utworzenie usługi
  2. Tymczasowa instrukcja obsługi wniosku o utworzenie usługi