Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów

Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów (CSZIS) zostało powołane w dniu 01.01.2017r.
 
CSZIS podporządkowane jest Prodziekanowi Wydziału Cybernetyki ds. rozwoju i współpracy.
CSZIS jest jednostką organizacyjną Wydziału Cybernetyki powołaną do świadczenia usług IT wpierających proces dydaktyczny i realizację projektów naukowo-badawczych, poprzez tworzenie i udostępnianie wirtualnych platform aplikacyjnych i deweloperskich oraz świadczenie usługi e-learning i usługi helpdesk (w zakresie usług świadczonych przez CSZIS).

Do zadań CSZIS należy:

  1. Zabezpieczenie infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do wsparcia realizacji zajęć dydaktycznych w laboratoriach i salach wykładowych budynku 65.
  2. Zabezpieczenie infrastruktury sieciowej niezbędnej do zapewnienia dostępu do zasobów teleinformatycznych CSZIS z laboratoriów Wydziału Cybernetyki rozlokowanych w budynku 100.
  3. Świadczenie usług IT wpierających proces dydaktyczny i projekty naukowo-badawcze, poprzez tworzenie i udostępnianie wirtualnych platform aplikacyjnych i deweloperskich (usługi IaaS, PaaS, SaaS).
  4. Utrzymywanie i udostępnianie platformy e-learning na bazie oprogramowania dostarczonego do CSZIS.
  5. Świadczenie usługi helpdesk w zakresie usług IT świadczonych przez CSZIS.
  6. Pomoc merytoryczna w przygotowaniu wniosków dotyczących usług IT.
  7. Prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej CSZIS.

 


Dyrektor CSZIS

dr inż. Stefan Rozmus

tel.  +48 608 533 058

e-mail stefan.rozmus@wat.edu.pl

 

Dokumenty do pobrania

  1. Szablon wniosku o utworzenie usługi.
  2. Tymczasowa instrukcja obsługi wniosku o utworzenie usługi.