Instytuty

Instytut Systemów Informatycznych (ISI)

Strona internetowa Instytutu: http://isi.wcy.wat.edu.pl/

Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT

Profesorowie tytularni:
Marian Chudy, Andrzej Ameljańczyk, Andrzej Walczak.

Profesorowie nadzwyczajni:
Tadeusz Nowicki,  Bolesław Szafrański,  Andrzej Najgebauer,  Ryszard Antkiewicz,  Kazimierz Worwa,  Piotr Kosiuczenko,
Zbigniew Tarapata,  Andrzej Chojnacki

Główne obszary działalności Instytutu to:
- dydaktyka,
- prace naukowe i badawcze,
- projekty i wdrożenia.

Instytut ma wysoko wykwalifikowaną kadrę z wieloletni stażem. Większość nauczycieli akademickich ma co najmniej tytuł doktora nauk technicznych. Pracownicy Instytutu są lub byli także pracownikami instytucji publicznych i firm prywatnych na stanowiskach związanych z tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych jako specjaliści, dyrektorzy departamentów a także na szczeblu rządowym. Pracownicy Instytuty są autorami wielu monografii z dziedziny informatyki.

Kształcenie prowadzone jest w formie studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych na dwóch kierunkach: systemy informatyczne i informatyczne systemy zarządzania. Instytut posiada specjalizowane sale laboratoryjne wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Zobacz zarys historii Instytutu. 

 


Instytut Teleinformatyki i Automatyki (ITA)

Strona internetowa Instytutu: http://www.ita.wat.edu.pl/

Dyrektor Instytutu: dr inż. Janusz Furtak

Profesorowie tytularni:
Włodzimierz Kwiatkowski

Profesorowie nadzwyczajni:
Antoni Donigiewicz, Krzysztof Murawski, Zbigniew Zieliński

Adiunkci ze stopniem naukowym doktora - 15

Pozostali pracownicy - 14

Zobacz zarys historii Instytutu.

 


Instytut Matematyki i Kryptologii (IMiK)

Strona internetowa Instytutu: http://imk.wcy.wat.edu.pl/

Dyrektor Instytutu: dr hab. Marek Kojdecki

Profesorowie tytularni:
Jerzy Gawinecki, Wojciech Zajączkowski

Profesorowie nadzwyczajni:
Józef Kołakowski, Henryk Adamczyk

Adiunkci ze stopniem naukowym doktora - 16
Pozostali pracownicy - 19

Zobacz zarys historii Instytutu.

 


Instytut Organizacji i Zarządzania (IOiZ)

Strona internetowa Instytutu: http://ioz.wcy.wat.edu.pl

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski

Obecnie w IOiZ pracuje 59 osób, w tym 57 nauczycieli akademickich: 5 profesorów, 11 doktorów habilitowanych, 35 doktorów, 6 magistrów oraz 2 pracowników administracyjnych.

Profesorowie tytularni:
Piotr Zaskórski, Ryszard Ławniczak, Wojciech Włodarkiewicz, Waldemar Kaczmarek, Piotr Sienkiewicz

Profesorowie nadzwyczajni:
Włodzimierz Miszalski, Janusz Rybiński, Janusz Kostecki, Henryk Pałaszewski, Marek Adamkiewicz, Krzysztof Sołoducha, Janusz Świniarski, Bogusław Jaguciak, Adam Kołodziejczyk, Gabriel Nowacki, Jerzy Zalewski

Zobacz zarys historii Instytutu.