Rada Wydziału

SKŁAD  RADY WYDZIAŁU CYBERNETYKI kadencja 2016-2020

 
Przewodniczący
   dr hab. inż. Kazimierz WORWA, prof. ndzw. WAT - Dziekan WCY

Z-cy przewodniczącego:
Prodziekan ds. Naukowych
   dr hab. inż. Zbigniew ZIELIŃSKI, prof. ndzw. WAT
Prodziekan ds. Kształcenia
   dr Henryk POPIEL

Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy
   dr inż. Maciej KIEDROWICZ

Zastepca Dziekana

Dyrektorzy instytutów

 1. dr inż. Janusz FURTAK - Dyrektor ITA
 2. prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy GAWINECKI - Dyrektor IMK
 3. dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, prof ndzw. WAT - Dyrektor ISI
 4. prof. dr hab.  Piotr ZASKÓRSKI - Dyrektor IOZ

Kierownicy studiów doktoranckich

 1. dr hab. inż. Andrzej CHOJNACKI, prof ndzw. WAT - Kierownik Studiów w dyscyplinie  Informatyka
 2. dr hab. Jerzy ZALEWSKI, prof ndzw. WAT - Kierownik Studiów w dyscyplinie  Nauki o bezpieczeństwie

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego nieposiadający biernego prawa wyborczego

 1. prof. dr hab. inż. Marian CHUDY
 2. prof. dr hab. Ryszard ŁAWNICZAK
 3. prof. dr hab. Zbigniew PERADZYŃSKI
 4. prof. dr hab. Piotr SIENKIEWICZ
 5. prof. dr hab. Wojciech ZAJĄCZKOWSKI
 6. dr hab. inż. Antoni DONIGIEWICZ, prof. ndzw. WAT
 7. dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI, prof. ndzw. WAT
 8. dr hab. Kazimierz NAPIÓRKOWSKI, prof. ndzw. WAT
 9. dr hab. Henryk PAŁASZEWSKI, prof. ndzw. WAT
 10. dr hab. Aleksander STASBURGER, prof. ndzw. WAT
 11. dr hab. inż. Bolesław SZAFRAŃSKI,  prof. ndzw. WAT

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

 1. prof. dr hab. inż. Andrzej AMELJAŃCZYK
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej WALCZAK
 3. dr hab. Marek ADAMKIEWICZ, prof. ndzw. WAT
 4. dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ, prof. ndzw. WAT
 5. dr hab. inż. Włodzimierz DOMAŃSKI, prof. ndzw. WAT
 6. dr hab. Bogusław JAGUSIAK, prof. ndzw. WAT
 7. dr hab. Marek KOJDECKI, prof. ndzw. WAT
 8. dr hab. Adam KOŁODZIEJCZYK, prof. ndzw. WAT
 9. dr hab. Piotr KOSIUCZENKO, prof. ndzw. WAT
 10. dr hab. Janusz KOSTECKI, prof. ndzw. WAT
 11. płk dr hab. inż. Krzysztof MURAWSKI, prof. ndzw. WAT
 12. dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER, prof. ndzw. WAT
 13. dr hab. Gabriel NOWACKI, prof. ndzw. WAT
 14. dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI, prof. ndzw. WAT
 15. dr hab. inż. Janusz RYBIŃSKI, prof. ndzw. WAT
 16. dr hab. Krzysztof SOŁODUCHA,  prof. ndzw. WAT
 17. płk. dr hab. Tadeusz SZCZUREK, prof. ndzw. WAT
 18. dr hab. Janusz ŚWINIARSKI,  prof. ndzw. WAT

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. mjr dr inż. Artur ARCIUCH
 2. ppłk dr inż. Mariusz CHMIELEWSKI
 3. ppłk dr inż. Rafał KASPRZYK
 4. mjr dr inż. Tomasz PAŁYS
 5. dr inż. Dariusz PIERZCHAŁA
 6. dr inż. Jerzy STANIK
 7. mgr Jacek WOŹNIAK
 8. (1 wakat)

Przedstawiciele pozostałych pracowników

 1. dr Leszek BRZEŹNY
 2. mgr Teresa KOŁECKA
 3. mgr Janina LACH
 4. mgr Iwona LEŚKIEWICZ
 5. mgr Sabina NOWAK

Przedstawiciele doktorantów

 1.  mgr inż. Katarzyna KOWALCZYK

Przedstawiciele studentów

 1. Filip BORUCKI
 2. Magdalena CEBULA
 3. Kamil KICIŃSKI - JODŁOWSKI
 4. Robert KONARSKI
 5. Karol KORONA
 6. Piotr KOSTRZEWSKI
 7. Michał KSIĄŻEK
 8. Paweł PIECZONKA
 9. Sylwia SITARSKA
 10. Dawid TOMF
 11. Marcin WINIAREK
 12. Jarosław WNUK
 13. Monika WRONA

Sekretarz Rady

     mgr Iwona LEŚKIEWICZ

 

 

KOMISJE  STAŁE  RADY WYDZIAŁU CYBERNETYKI kadencja 2016-2020

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA I KADR

 1. dr inż. Zbigniew SUSKI - przewodniczący
 2. dr Lucjan KOWALSKI
 3. dr inż. Marcin MAZUREK
 4. dr Marek ŚWIĄTKOWSKI
 5. mgr Janina LACH

KOMISJA DS. NAUKI

 1. dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI - przewodniczący
 2. dr hab. Marek KOJDECKI
 3. dr Wiesław GONCIARSKI
 4. dr inż. Witold ŻORSKI

KOMISJA DS. STUDENCKICH

 1. dr Ewa ŁAKOMA - przewodniczący
 2. dr inż. Mariusz CHMIELEWSKI
 3. mgr inż. Łukasz LASZKO
 4. mgr Jacek WOŹNIAK

KOMISJA DS. EKONOMICZNYCH

 1. dr Leszek LISIECKI - przewodniczący
 2. dr inż.  Artur  ARCIUCH
 3. dr inż. Romuald HOFFMANN
 4. mgr inż. Kamil KACZYŃSKI

KOMISJA ODWOŁAWCZA DS. OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 1. dr hab. inż. Kazimierz WORWA - przewodniczący
 2. dr hab.  Marek ADAMKIEWICZ
 3. dr hab. inż. Antoni DONIGIEWICZ
 4. dr Arkadiusz SZYMANIEC
 5. mgr inż. Paweł  MOSZCZYŃSKI

Komisje powołane zostały uchwałami  Rady  WCY  nr  52/WCY/2016  z dnia 13 grudnia 2016 r., nr 14/WCY/2017  z dnia 14 marca 2017 r.