Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Zadania Rady ds. Kwalifikacji Absolwentów Wydziału Cybernetyki

 1. Opiniowanie programów kształcenia na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych i kursach prowadzonych przez Wydział Cybernetyki, w tym zakładanych efektów kształcenia, systemu ich weryfikacji oraz planów studiów;
 2. Opiniowanie efektów i treści kształcenia w ramach kierunkowych i specjalistycznych modułów kształcenia, w tym praktyk zawodowych;
 3. Podejmowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć służących poprawie jakości kształcenia prowadzonego w Wydziale Cybernetyki;
 4. Podejmowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć służących zwiększeniu „praktyczności” kształcenia prowadzonego w Wydziale Cybernetyki, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu ściślejsze związanie procesu kształcenia z potrzebami i oczekiwaniami pracodawców;
 5. Wypracowanie form i metod współudziału pracodawców w prowadzonym przez WAT monitorowaniu karier absolwentów Wydziału Cybernetyki na rynku pracy;
 6. Podejmowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć służących wyróżnianiu najlepszych studentów i absolwentów Wydziału Cybernetyki;
 7. Podejmowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć służących zapoznaniu studentów końcowych lat studiów i absolwentów z realiami, możliwościami i oczekiwaniami rynku pracy.

 

SKŁAD Rady ds. Kwalifikacji Absolwentów Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej na kadencję 2012-2016

 • Przewodniczący Rady – prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki - dziekan Wydziału Cybernetyki.
 • Zastępca przewodniczącego – dr hab. inż. Bolesław Szafrański – profesor WAT.
 • Przedstawiciele otoczenia społeczno – gospodarczego Wydziału Cybernetyki:
 1. Andrzej Wasilewski – dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej;
 2. Agnieszka Boboli – koordynator projektu w Rządowym Centrum Legislacyjnym;
 3. Anatol Wojtan – Zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
 4. Andrzej Bendig-WielowieJski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej   Unizeto S.A.;
 5. Andrzej Wach – prezes zarządu  Bonair S.A.;
 6. Borys Stokalski – prezes zarządu  Infovide-Matrix;
 7. Dariusz Śpiewak – radca ministra w Ministerstwie Finansów;
 8. Jacek Jarząbek – zastępca Głównego Geodety Kraju;
 9. Jarosław Deminet – dyrektor Departamentu Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego  Rządowego Centrum Legislacyjnego;
 10. Krzysztof Celmer – prokurent w spółce NETAPP POLAND Sp. z o.o.;
 11. Krzysztof Groyecki – dyrektor zarządzający Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland;
 12. Małgorzata Ślepowrońska – dyrektor zarządzający w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym;
 13. Romuald Hoffmann – szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych;
 14. Romuald Weydmann – dyrektor Milstar sp. z o.o.;
 15. Tadeusz Bondarowicz – prezes zarządu  FILBICO Sp. z o.o.;
 16. Tadeusz Kurek – prezes NTT System S.A.;
 17. Włodzimierz Marciński – lider cyfryzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;
 18. Ewa Gawor – dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy;
 19. Zbigniew Leszczyński – komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy;
 20. MON;
 21. Marcin Staniewski – prezes zarządu MAXTO sp. z o.o. S.K.A.;
 22. Artur WIZA – dyrektor zarządzający Obszaru Komunikacji Korporacyjnej Asseco Poland;
 23. Sławomir Chabros – prezes zarządu BizTech Konsulting;
 24. Marcin Cabak – dyrektor Biura Teleinformatyki Centralnego Biuro Antykorupcyjnego;
 25. Maciej KACZKOWSKI – prezes zarządu Enamor International Sp. z o.o.;
 26. Rafał MAGRYŚ – pełnomocnik zarządu Exatel S.A.;
 27. Konrad CUCH – członek  zarządu w Głównym Urzędzie Statystycznym;
 28. Krzysztof DURCZAK – dyrektor IBM Polska;
 29. Piotr GRĄCZEWSKI – dyrektor Infovide-Matrix;
 30. Zbigniew ZIELIŃSKI – członek zarządu ITC S.A.;
 31. Sebastian CHRISTOW – dyrektor Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji;
 32. Dominik SKŁADANOWSKI – dyrektor Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
 33. Jarosław KOWALIK – naczelnik wydziału w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;
 34. Jerzy KARBOWSKI –  dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości;
 35. Zbigniew MULARZUK – prezes zarządu NANOCARBON Sp. z o.o.;
 36. Dorota JAKSA-PLISZKA – kierownik projektu w Orange Polska;
 37. Roman SMÓŁKA – dyrektor ds. Geoinformacji Państwowego Instytutu Geologicznego  - PIB;
 38. Leszek ROŻDŻEŃSKI – prezes zarządu PGE Systemy S.A.;
 39. Marek Lipniowiecki – dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.;
 40. Łukasz ŚLĘZAK – dyrektor PwC Polska;
 41. Alicja WIECKA – dyrektor zarządzająca  SAS Institute Sp. z o.o.;
 42. Bogdan ZBOROWSKI – wiceprezes zarządu  Sygnity S.A.;
 43. Sebastian JAKUBIAK – dyrektor zarządzający  Sygnity S.A.;
 44. Andrzej RUCIŃSKI – członek zarządu  Unizeto S.A.;
 45. Radosław STĘPIEŃ – członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 46. Janusz SZLĘZAK – dyrektor Biura IT Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.
 • Przedstawiciele Wydziału Cybernetyki:
 1. dr hab. inż. Tadeusz Nowicki – prodziekan ds. naukowych;
 2. dr hab. inż. Kazimierz Worwa – prodziekan ds. kształcenia;
 3. dr Kazimierz Piotrkowski – prodziekan ds. studenckich;
 4. płk dr inż. Jarosław Łazuka – zastępca dziekana;
 5. mgr Eugeniusz Chrobak – kierownik administracyjny;
 6. mgr Adam Kutyła – kierownik dziekanatu;
 7. dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI – dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania;
 8. dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA – dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych;
 9. dr inż. Janusz FURTAK – dyrektor Instytutu Teleinformatyki i Automatyki;
 10. dr Piotr KACPRZYK – dyrektor Instytutu Matematyki i Kryptologii.