Władze wydziału

 


Dziekan

dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT

 


Zastępca dziekana

dr płk dr Jarosław Łazuka


Prodziekan ds. naukowych

dr hab. inż. Zbigniew Zieliński, prof. WAT


Prodziekan ds. kształcenia

dr inż. Henryk Popiel


Prodziekan ds. rozwoju i współpracy

dr inż. Maciej Kierdowicz

 


Kierownik administracyjny

mgr Eugeniusz Chrobak


Kierownik dziekanatu

mgr inż. Adam Kutyła